Ändringsförfattning SKOLFS 2016:9

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:115) om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2015/2016

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 12 kap. 12 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2016-03-10
Ikraftträdandedatum: 2016-04-15
Tryckdatum: 2016-03-18
Nyckelord Prov, Sameskola, Ämnesprov
Historik: 2014:115 Grundförfattning
  2014:115 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2016:9 ÄndringsförfattningPDF