Ändringsförfattning SKOLFS 2017:13

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:251) om läroplan för sameskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2017-03-09
Ikraftträdandedatum: 2017-07-01
Tryckdatum: 2017-04-24
Nyckelord Fritidshem, Förskoleklass, Läroplaner, Sameskola
Historik: 2010:251 Grundförfattning
  2010:251 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:13 ÄndringsförfattningPDF