Ändringsförfattning SKOLFS 2017:14

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2017-03-09
Ikraftträdandedatum: 2017-07-01
Tryckdatum: 2017-04-24
Nyckelord Grundsärskola, Läroplaner
Historik: 2010:255 Grundförfattning
  2010:255 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:14 ÄndringsförfattningPDF