Ändringsförfattning SKOLFS 2017:15

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:261) om ämnesplaner för de gymnasiegemensamma ämnena

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2017-03-09
Ikraftträdandedatum: 2017-07-01
Tryckdatum: 2017-04-24
Nyckelord Gymnasieskola, Ämnesplan
Historik: 2010:261 Grundförfattning
  2010:261 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:15 ÄndringsförfattningPDF