Ändringsförfattning SKOLFS 2017:16

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2011:144) om läroplan för gymnasieskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2017-03-09
Ikraftträdandedatum: 2017-07-01
Tryckdatum: 2017-04-24
Nyckelord Gymnasieskola, Läroplaner
Historik: 2011:144 Grundförfattning
  2011:144 Senaste lydelse
  2011:144 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:16 ÄndringsförfattningPDF