Ändringsförfattning SKOLFS 2017:17

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2012:101) om läroplan för vuxenutbildningen

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2017-03-09
Ikraftträdandedatum: 2017-07-01
Tryckdatum: 2017-04-24
Nyckelord Läroplaner, Vuxenutbildning
Historik: 2012:101 Grundförfattning
  2012:101 Senaste lydelse
  2012:101 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:17 ÄndringsförfattningPDF