Ändringsförfattning SKOLFS 2017:19

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 § andra stycket förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
Beslutsdatum: 2017-03-22
Ikraftträdandedatum: 2017-07-01
Tryckdatum: 2017-04-24
Nyckelord Kommunalt aktivitetsansvar, Uppgiftsinsamling
Historik: 2015:28 Grundförfattning
  2015:28 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:19 ÄndringsförfattningPDF