Ändringsförfattning SKOLFS 2017:29

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:13) om kursplan och kunskapskrav för ämnet dans i förberedande dansarutbildning för årskurs 4-9 i grundskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 § förordningen (2011:7) om dansarutbildning
Beslutsdatum: 2017-05-03
Ikraftträdandedatum: 2017-07-01
Tryckdatum: 2017-05-15
Nyckelord Dansarutbildning, Grundskola, Kursplaner
Historik: 2011:13 Grundförfattning
  2011:13 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:29 ÄndringsförfattningPDF