Ändringsförfattning SKOLFS 2017:3

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:66) om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 19 a § och 12 kap. 9 a § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2017-01-25
Ikraftträdandedatum: 2017-03-01
Tryckdatum: 2017-02-02
Nyckelord Bedömningsstöd
Historik: 2016:66 Grundförfattning
  2016:66 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:3 ÄndringsförfattningPDF