Ändringsförfattning SKOLFS 2017:52

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:245) om ämnesplan för ämnet gränssnittsdesign i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039), 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 2 kap. 2 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
Beslutsdatum: 2017-06-28
Ikraftträdandedatum: 2017-08-01
Tryckdatum: 2017-07-07
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Teknisk utbildning, Vuxenutbildning, Ämnesplan
Historik: 2010:245 Grundförfattning
  2010:245 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:52 ÄndringsförfattningPDF