Ändringsförfattning SKOLFS 2017:55

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:15) om ämnesplan för ämnet mjukvarudesign inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 2 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
Beslutsdatum: 2017-06-28
Ikraftträdandedatum: 2017-08-01
Tryckdatum: 2017-07-07
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Teknisk utbildning, Ämnesplan
Historik: 2015:15 Grundförfattning
  2015:15 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:55 ÄndringsförfattningPDF