Ändringsförfattning SKOLFS 2017:75

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:159) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 23 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Beslutsdatum: 2017-06-28
Ikraftträdandedatum: 2017-08-01
Tryckdatum: 2017-07-07
Nyckelord Behörighet, Lärarlegitimation
Historik: 2011:159 Grundförfattning
  2011:159 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:75 ÄndringsförfattningPDF