Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-01-01.
Ändringsförfattning SKOLFS 2017:77

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2009:2) om kursplan för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2017-06-29
Ikraftträdandedatum: 2017-08-08
Tryckdatum: 2017-07-10
Nyckelord Kursplaner, Svenskundervisning för invandrare
Historik: 2009:2 Grundförfattning
  2009:2 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:77 ÄndringsförfattningPDF