Ändringsförfattning SKOLFS 2017:78

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:142) om uppgiftsinsamling från huvudmännen inom skolväsendet m.m.

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2017-08-17
Ikraftträdandedatum: 2017-09-15
Tryckdatum: 2017-08-30
Nyckelord Uppgiftsinsamling
Historik: 2011:142 Grundförfattning
  2011:142 Senaste lydelse
  2012:91 Ändringsförfattning
  2014:1 Ändringsförfattning
  2014:46 Ändringsförfattning
  2016:65 Ändringsförfattning
  2019:19 Ändringsförfattning
  2020:174 Ändringsförfattning
  2021:23 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2017:78 ÄndringsförfattningPDF