Ändringsförfattning SKOLFS 2017:81

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:28) om kursplaner för grundsärskolans ämnen och ämnesområden

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 § förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan
Beslutsdatum: 2017-08-23
Ikraftträdandedatum: 2017-10-01
Tryckdatum: 2017-09-27
Nyckelord Grundsärskola, Kursplaner
Historik: 2011:28 Grundförfattning
  2011:28 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:81 ÄndringsförfattningPDF