Ändringsförfattning SKOLFS 2017:82

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:48) om ämnesplan för ämnet svenska för döva i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § tredje stycket förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2017-08-23
Ikraftträdandedatum: 2017-10-01
Tryckdatum: 2017-09-27
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Ämnesplan
Historik: 2011:48 Grundförfattning
  2011:48 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:82 ÄndringsförfattningPDF