Ändringsförfattning SKOLFS 2017:9

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:1) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 7 och 13 §§ förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
Beslutsdatum: 2017-02-08
Ikraftträdandedatum: 2017-03-15
Tryckdatum: 2017-02-17
Nyckelord Förskola, Statsbidrag
Historik: 2016:1 Grundförfattning
  2016:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2017:9 ÄndringsförfattningPDF