Ändringsförfattning SKOLFS 2018:1

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2012:19) om kursplaner för särskild utbildning för vuxna på grundläggande nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 11 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2018-01-10
Ikraftträdandedatum: 2018-02-01
Tryckdatum: 2018-01-23
Nyckelord Kursplaner, Vuxenutbildning
Historik: 2012:19 Grundförfattning
  2012:19 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:1 ÄndringsförfattningPDF