Ändringsförfattning SKOLFS 2018:11

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-04-26
Ikraftträdandedatum: 2018-07-01
Tryckdatum: 2018-06-04
Nyckelord Grundsärskola, Läroplaner
Historik: 2010:255 Grundförfattning
  2010:255 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:11 ÄndringsförfattningPDF