Ändringsförfattning SKOLFS 2018:12

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:19) om hantering och genomförande av nationella prov

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 22 §, 11 kap. 12 § och 12 kap. 12 § skolförordningen (2011:185) samt 8 kap. 3 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 4 kap. 10 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2018-05-02
Ikraftträdandedatum: 2019-01-01
Tryckdatum: 2018-06-04
Nyckelord Prov
Historik: 2013:19 Grundförfattning
  2013:19 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:12 ÄndringsförfattningPDF