Ändringsförfattning SKOLFS 2018:2

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:1) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 § förordningen (2015:404) om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan
Beslutsdatum: 2018-01-18
Ikraftträdandedatum: 2018-03-01
Tryckdatum: 2018-02-02
Nyckelord Förskola, Statsbidrag
Historik: 2016:1 Grundförfattning
  2016:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:2 ÄndringsförfattningPDF