Ändringsförfattning SKOLFS 2018:21

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:45) om kurser för industritekniska programmet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2018-05-30
Ikraftträdandedatum: 2018-08-01
Tryckdatum: 2018-07-02
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:45 Grundförfattning
  2010:45 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:21 ÄndringsförfattningPDF