Ändringsförfattning SKOLFS 2018:249

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 1997:1) om ersättning för elever i specialskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-11-15
Ikraftträdandedatum: 2019-01-01
Tryckdatum: 2018-12-03
Nyckelord Ersättning, Specialskola
Historik: 1997:1 Grundförfattning
  1997:1 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:249 ÄndringsförfattningPDF