Ändringsförfattning SKOLFS 2018:265

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:97) om ämnesprov i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan läsåret 2018/2019

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 11 kap. 12 a § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2018-12-12
Ikraftträdandedatum: 2019-01-15
Tryckdatum: 2018-12-28
Nyckelord Nationella prov, Specialskola
Historik: 2017:97 Grundförfattning
  2017:97 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:265 ÄndringsförfattningPDF