Ändringsförfattning SKOLFS 2018:266

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:98) om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2018/2019

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 12 kap. 12 a § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2018-12-12
Ikraftträdandedatum: 2019-01-15
Tryckdatum: 2018-12-28
Nyckelord Nationella prov, Sameskola
Historik: 2017:98 Grundförfattning
  2017:98 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:266 ÄndringsförfattningPDF