Ändringsförfattning SKOLFS 2018:268

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:100) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå andra kalenderhalvåret 2018 och första kalenderhalvåret 2019

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 c § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2018-12-12
Ikraftträdandedatum: 2019-01-15
Tryckdatum: 2018-12-28
Nyckelord Nationella prov, Vuxenutbildning
Historik: 2017:100 Grundförfattning
  2017:100 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:268 ÄndringsförfattningPDF