Ändringsförfattning SKOLFS 2018:27

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:29) om kunskapskrav för grundsärskolans ämnen och ämnesområden

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 § förordningen (SKOLFS 2010:255) om läroplan för grundsärskolan
Beslutsdatum: 2018-05-31
Ikraftträdandedatum: 2018-07-02
Tryckdatum: 2018-07-02
Nyckelord Grundsärskola, Kunskapskrav
Historik: 2011:29 Grundförfattning
  2011:29 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:27 ÄndringsförfattningPDF