Ändringsförfattning SKOLFS 2018:28

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:56) om kursplaner för vissa ämnen i specialskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
Beslutsdatum: 2018-05-31
Ikraftträdandedatum: 2018-07-20
Tryckdatum: 2018-07-02
Nyckelord Kursplaner, Specialskola
Historik: 2011:56 Grundförfattning
  2011:56 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:28 ÄndringsförfattningPDF