Ändringsförfattning SKOLFS 2018:31

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:66) om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 22 c § och 12 kap. 12 c § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2018-06-13
Ikraftträdandedatum: 2018-07-31
Tryckdatum: 2018-07-05
Nyckelord Bedömningsstöd
Historik: 2016:66 Grundförfattning
  2016:66 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:31 ÄndringsförfattningPDF