Ändringsförfattning SKOLFS 2018:32

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:5) om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i specialskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 11 kap. 12 c § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2018-06-13
Ikraftträdandedatum: 2018-07-31
Tryckdatum: 2018-07-05
Nyckelord Bedömningsstöd, Specialskola
Historik: 2017:5 Grundförfattning
  2017:5 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:32 ÄndringsförfattningPDF