Ändringsförfattning SKOLFS 2018:39

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:39) om kurser för bygg- och anläggningsprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 1 och 5 §§ gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2018-06-13
Ikraftträdandedatum: 2018-08-01
Tryckdatum: 2018-07-05
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:39 Grundförfattning
  2010:39 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:39 ÄndringsförfattningPDF