Ändringsförfattning SKOLFS 2018:40

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:49) om kurser för VVS- och fastighetsprogrammet

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 1 och 5 §§ gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2018-06-13
Ikraftträdandedatum: 2018-08-01
Tryckdatum: 2018-07-05
Nyckelord Gymnasieskola, Kurs, Yrkesprogram
Historik: 2010:49 Grundförfattning
  2010:49 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:40 ÄndringsförfattningPDF