Ändringsförfattning SKOLFS 2018:44

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-06-20
Ikraftträdandedatum: 2019-07-01
Tryckdatum: 2018-07-17
Nyckelord Fritidshem, Förskoleklass, Läroplaner, Specialskola
Historik: 2010:250 Grundförfattning
  2010:250 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:44 ÄndringsförfattningPDF