Ändringsförfattning SKOLFS 2018:46

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:140) om ämnesplan för ämnet pedagogik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2018-06-27
Ikraftträdandedatum: 2018-08-01
Tryckdatum: 2018-07-17
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:140 Grundförfattning
  2010:140 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:46 ÄndringsförfattningPDF