Ändringsförfattning SKOLFS 2018:47

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:144) om ämnesplan för ämnet specialidrott i gymnasieskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2018-06-27
Ikraftträdandedatum: 2018-08-01
Tryckdatum: 2018-07-17
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:144 Grundförfattning
  2010:144 Senaste lydelse
  2010:144 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:47 ÄndringsförfattningPDF