Ändringsförfattning SKOLFS 2018:49

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:102) om vad som krävs för att en lärares kompetens ska vara relevant för vissa ämnen i gymnasie-särskolan;

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 27 a § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Beslutsdatum: 2018-06-27
Ikraftträdandedatum: 2018-08-01
Tryckdatum: 2018-07-17
Nyckelord Behörighet, Gymnasiesärskola, Lärarlegitimation
Historik: 2017:102 Grundförfattning
  2017:102 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:49 ÄndringsförfattningPDF