Ändringsförfattning SKOLFS 2018:6

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:123) om betygskatalog

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 28 § gymnasieförordningen (2010:2039), 6 kap. 23 § skolförordningen (2011:185) och 7 kap. 22 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
Beslutsdatum: 2018-04-10
Ikraftträdandedatum: 2018-07-01
Tryckdatum: 2018-06-04
Nyckelord Betyg
Historik: 2011:123 Grundförfattning
  2011:123 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2018:6 ÄndringsförfattningPDF