Ändringsförfattning SKOLFS 2019:1

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2018:3) om ansökan om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 16 § 3 förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning
Beslutsdatum: 2019-01-23
Ikraftträdandedatum: 2019-03-01
Tryckdatum: 2019-02-08
Nyckelord Ansökan, Statsbidrag
Historik: 2018:3 Grundförfattning
  2018:3 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:1 ÄndringsförfattningPDF