Ändringsförfattning SKOLFS 2019:10

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:67) om kunskapskrav för vissa ämnen i specialskolan för döva eller hörselskadade elever med utvecklingsstörning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 3 § förordningen (SKOLFS 2010:250) om läroplan för specialskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet i vissa fall
Beslutsdatum: 2019-04-03
Ikraftträdandedatum: 2019-07-01
Tryckdatum: 2019-05-02
Nyckelord Kunskapskrav, Specialskola
Historik: 2011:67 Grundförfattning
  2011:67 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:10 ÄndringsförfattningPDF