Ändringsförfattning SKOLFS 2019:12

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:191) om ämnesplan för ämnet naturbrukets byggnader i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 6 § tredje stycket gymnasieförordningen (1992:394)
Beslutsdatum: 2019-05-16
Ikraftträdandedatum: 2019-07-01
Tryckdatum: 2019-06-17
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2010:191 Grundförfattning
  2010:191 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:12 ÄndringsförfattningPDF