Ändringsförfattning SKOLFS 2019:13

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:73) om ämnesplan för ämnet ridning och körning i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2019-05-16
Ikraftträdandedatum: 2019-07-01
Tryckdatum: 2019-06-17
Nyckelord Gymnasieskola, Yrkesprogram, Ämnesplan
Historik: 2014:73 Grundförfattning
  2014:73 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:13 ÄndringsförfattningPDF