Ändringsförfattning SKOLFS 2019:17

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:66) om obligatoriska nationella bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 22 c § och 12 kap. 12 c § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2019-05-29
Ikraftträdandedatum: 2019-07-01
Tryckdatum: 2019-06-26
Nyckelord Bedömningsstöd, Grundskola, Sameskola
Historik: 2016:66 Grundförfattning
  2016:66 Senaste lydelse
  2017:3 Ändringsförfattning
  2018:31 Ändringsförfattning
  2020:219 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2019:17 ÄndringsförfattningPDF