Ändringsförfattning SKOLFS 2019:18

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2017:5) om obligatoriska nationella bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i specialskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 11 kap. 9 a § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2019-05-29
Ikraftträdandedatum: 2019-07-01
Tryckdatum: 2019-06-26
Nyckelord Bedömningsstöd, Specialskola
Historik: 2017:5 Grundförfattning
  2017:5 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:18 ÄndringsförfattningPDF