Ändringsförfattning SKOLFS 2019:20

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2015:28) om insamling av uppgifter för uppföljning och utvärdering av det kommunala aktivitetsansvaret

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 § andra stycket förordningen (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar
Beslutsdatum: 2019-05-29
Ikraftträdandedatum: 2019-07-01
Tryckdatum: 2019-06-26
Nyckelord Kommunalt aktivitetsansvar, Uppgiftsinsamling
Historik: 2015:28 Grundförfattning
  2015:28 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:20 ÄndringsförfattningPDF