Ändringsförfattning SKOLFS 2019:22

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2019-06-13
Ikraftträdandedatum: 2019-08-01
Tryckdatum: 2019-06-28
Nyckelord Fritidshem, Förskoleklass, Grundskola, Läroplaner
Historik: 2010:37 Grundförfattning
  2010:37 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:22 ÄndringsförfattningPDF