Ändringsförfattning SKOLFS 2019:25

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:143) om statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 10 § förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
Beslutsdatum: 2019-06-26
Ikraftträdandedatum: 2019-09-01
Tryckdatum: 2019-07-09
Nyckelord Statsbidrag
Historik: 2011:143 Grundförfattning
  2011:143 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:25 ÄndringsförfattningPDF