Ändringsförfattning SKOLFS 2019:27

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:61) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 20 § förordningen (2016:100) om statsbidrag för höjda löner till lärare och vissa andra personalkategorier
Beslutsdatum: 2019-06-26
Ikraftträdandedatum: 2019-09-01
Tryckdatum: 2019-07-09
Nyckelord Statsbidrag
Historik: 2016:61 Grundförfattning
  2016:61 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:27 ÄndringsförfattningPDF