Ändringsförfattning SKOLFS 2019:28

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2018:253) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 16 § förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande
Beslutsdatum: 2019-06-26
Ikraftträdandedatum: 2019-08-01
Tryckdatum: 2019-07-09
Nyckelord Fortbildning, Statsbidrag
Historik: 2018:253 Grundförfattning
  2018:253 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:28 ÄndringsförfattningPDF