Ändringsförfattning SKOLFS 2019:29

Förordning om ändring i förordningen (SKOLFS 2018:207) om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2001:19) med vissa bestämmelser om beräkning av gymnasiepoäng i slutbetyg inom gymnasial vuxenutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2019-08-29
Ikraftträdandedatum: 2019-10-01
Tryckdatum: 2019-09-13
Nyckelord Betyg, Vuxenutbildning
Historik: 2018:207 Grundförfattning
  2018:207 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:29 ÄndringsförfattningPDF