Ändringsförfattning SKOLFS 2019:30

Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2014:44) om introduktionsperiod för lärare och förskollärare

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 5 kap. 6 § förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare
Beslutsdatum: 2019-10-02
Ikraftträdandedatum: 2019-11-01
Tryckdatum: 2019-10-10
Nyckelord Introduktionsperiod, Lärarlegitimation
Historik: 2014:44 Grundförfattning
  2014:44 Senaste lydelse
Ladda ned: SKOLFS 2019:30 ÄndringsförfattningPDF